Bij de registratie van persoonsgegevens passen wij te allen tijde de Wet bescherming persoonsgegevens toe.

  • Goedkoopprinten.nl behandelt persoonsgegevens strikt vertrouwelijk en stelt deze niet zonder uw toestemming aan derden beschikbaar. Verplichtingen van de wet uitgezonderd.
  • De programma’s van Goedkoopprinten.nl worden met grote zorg en aandacht gemaakt en beveiligd. Goedkoopprinten.nl doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot informatie kunnen krijgen.
  • Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het doel of de doelen waarvoor u de gegevens aan ons hebt verstrekt.
  • Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel of de doelen waarvoor de gegevens zijn verstrekt.
  • U heeft het recht Goedkoopprinten.nl te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken en om deze te corrigeren. U moet hiervoor een schriftelijk verzoek indienen, per brief of u kunt het contactformulier e-mail gebruiken.

Wat verzamelen wij aan gegevens?

Als u een bestelling plaatst hebben wij diverse gegevens van u nodig. Deze gegevens verzamelen wij dan ook om uw bestelling juist te kunnen verwerken.

Algemene gegevens: Dit zijn gegevens als naam, adres, postcode en woonplaats die wij nodig hebben voor controle en verwerking van uw bestelling

Telefoonnummer: Dit hebben wij graag om bij onduidelijkheid of vragen van onze kant contact met u op te kunnen nemen. Als u een telefoonnummer opgeeft gebruik dan een nummer waar we u tijdens kantooruren kunnen bereiken.

Mailadres: Uw mailadres gebruiken wij om uw bestelling te bevestigen en om u over de status van uw bestelling te informeren.

Verkeersgegevens: Wij werken continue aan de verbetering van onze website en bij een bezoek aan onze site worden uw verrichtingen op onze site opgeslagen. Dit is echter NIET persoonsgebonden en dient slechts voor het optimaliseren en gebruikersvriendelijker maken van de site.

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?

Persoonlijke gegevens gebruiken wij voor de verwerking van uw bestelling en bezorging van de door u bestelde producten. Verkeersgegevens gebruiken wij voor het gebruikers vriendelijker maken van onze site. Voor meer informatie over de privacywetgeving zie Hoofdlijnen Wet bescherming persoonsgegevens.

© 2024 Mister Cartridge | Ontworpen en gebouwd door Commpro